เกี่ยวกับเรา ห้องสมุดความคิด มุมข่าวฟุลไบรท์ จดหมายข่าว สนทนา ทำเนียบนักเรียนเก่า ติดต่อเรา
 

“เมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้ารับสั่งให้ พระสงฆ์สาวกแยกย้ายกันออกเผยแพร่พระพุทธธรรมนั้น ทรงกำหนดเป้าหมายไว้ชัดเจนว่า เพื่อประโยชน์และเพื่อความสุขของชนหมู่มาก” ครั้งที่วุฒิสมาชิกวิลเลียม ฟุลไบร์ท แห่งสหรัฐอเมริกาได้เป็นต้นคิดให้ออกนโยบายและกฎหมาย จนเกิดผลเป็น “ทุนการศึกษาฟุลไบร์ท” ไปทั่วภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกนั้น บัดนี้พวกเราทั้งหลาย โดยเฉพาะสมาชิกของสามคมฟุลไบร์ทประเทศไทย คงเห็นพ้องต้องกันว่า ผลจากนโยบายและกฎหมายนั้น ได้สร้างประโยชน์และความสุขแก่ชนหมู่มากเช่นกัน ความยั่งยืนของคำสอนในทุกศาสนา และแม้แต่นโยบายหรือกฎหมาย หรือโครงการดีๆ ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความสุขของชนหมู่มากทั้งนั้นครับ

ศาสตราจารย์ นพ.เกษม วัฒนชัย
องคมนตรี
นักเรียนทุนฟุลไบร์ทปีค.ศ. 1958

สนทนา Webboard
[อื่นๆ ] Baan Fulbt is on Facebook! (ตอบ: 4, อ่าน: 3196) จากคุณ Ngae [2 พฤษภาคม 2554 เวลา 20.42 น.]
[อื่นๆ ] แจ้งให้แก้ไขตำแหน่ง (ตอบ: 0, อ่าน: 2157) จากคุณ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นิพนธ์ คันธเสวี [20 ตุลาคม 2553 เวลา 12.46 น.]
[อื่นๆ ] แจ้งให้แก้ไขตำแหน่ง (ตอบ: 1, อ่าน: 2157) จากคุณ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นิพนธ์ คันธเสวี [20 ตุลาคม 2553 เวลา 12.45 น.]
[การศึกษา] แจ้งข่าวเพื่อนฟูลไบรท์รุ่น 1988 คุณสมหวัง ลีวานิชยกูล เสียชีวิต (ตอบ: 2, อ่าน: 2755) จากคุณ ชะบา จินดาอุดม [23 มีนาคม 2553 เวลา 15.47 น.]
[สังคมและวัฒนธรรม] TFB Newsletter (ตอบ: 7, อ่าน: 2655) จากคุณ ผู้ติดตามข่าว [29 พฤศจิกายน 2552 เวลา 19.07 น.]
  อ่านทั้งหมด
มุมข่าว ฟุลไบรท์ What's up 'doc?
ขอเชิญร่วมประชุมสามัญประจำปี 2555 สมาคมฟุลไบรท์ไทย
 

Welcome to Fulbright

ขอเชิญรับฟัง เพลงฟุลไบรท์ 3 เพลง ประพันธ์โดย รศ.ดร.สมาน งามสนิท
FULBRIGHT Families and Friends FAIR 2010 กระชับมิตร ชิดใกล้ ให้สังคม ปีที่ 2
ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งแด่คุณสบโชค สุขารมย์ ที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นประธานศาลฎีกา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา

thaifulbright โฉมหน้าประเทศไทย 52 (ไฟล์เสียง MP3) : ตอนที่ 1 (10.3 MB) l ตอนที่ 2 (10.9 MB)
thaifulbright ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
Creating a Thailand without Poverty
Enhancing the Fulbright Philosophy through the Eyes of Thai Alumni